Category Archives: Vi tính – Blog,Chúc mừng Bạn bè

MỘT CÁCH TẠO HIỆU ỨNG SÓNG VỪA HỌC ĐƯỢC

MỘT CÁCH TẠO HIỆU ỨNG SÓNG VỪA HỌC ĐƯỢC         Nhìn hai bức ảnh trên, bạn có nhận xét gì về kỹ thuật xử lí ảnh:         NoiLieu xin có mấy nhận xét thô thiển thế này: 1) Để tạo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vi tính - Blog,Chúc mừng Bạn bè