Author Archives: hadangtin42

First Time Movember

Originally posted on Matt on Not-WordPress:
Automattic is participating in Movember for the first time this year, and so to join I shaved for the first time in the better part of a decade. (Before and after pictured above.) For…

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

VUA HÙNG, KHI NÀO?

VUA HÙNG, KHI NÀO? (Bài của NoiLieuhaha.blogspot.com chuyển sang) UNESCO đã cấp bằng xác nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” vào dịp giỗ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

QUÀ TẾT CỦA BẠCH DƯƠNG

QUÀ TẾT CỦA BẠCH DƯƠNG

Đăng tải tại Kỷ niệm lớn

http://www.fileden.com/files/2012/12/23/3379208/HappyNewYearHC.swf

Đường dẫn | Posted on | Để lại phản hồi

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013CHÚC CẤC BLOGGER BẠN BÈ NOILIEU Ở YAHOO!.COM VÀ BLOGGER_BLOGSPOT.COM NĂM 2013 AN KHANG THỊNH VƯỢNG LƯU Ý: NHẤN VÀO HÌNH TAM GIÁC ĐỂ FLASH BẮT ĐẦU THỰC HIỆN VIDEO CHÚC HẠT CÁT NĂM 2013 LƯU … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vi tính,Chúc mừng Bạn bè

ĐƯỜNG VÀO BLOG NOILIEU Ở GOOGLE

ĐƯỜNG VÀO BLOG NOILIEU Ở GOOGLE http://noilieuhaha.blogspot.com/2012/12/chuc-mung-nam-moi-2013.html

Đăng tải tại Vi tính

bird_loses_feathersa.gif

Hình ảnh | Posted on | Để lại phản hồi