Author Archives: hadangtin42

First Time Movember

Originally posted on Matt on Not-WordPress, mostly photos:
Automattic is participating in Movember for the first time this year, and so to join I shaved for the first time in the better part of a decade. (Before and after pictured…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VUA HÙNG, KHI NÀO?

VUA HÙNG, KHI NÀO? (Bài của NoiLieuhaha.blogspot.com chuyển sang) UNESCO đã cấp bằng xác nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” vào dịp giỗ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

QUÀ TẾT CỦA BẠCH DƯƠNG

QUÀ TẾT CỦA BẠCH DƯƠNG

Đăng tải tại Kỷ niệm lớn

http://www.fileden.com/files/2012/12/23/3379208/HappyNewYearHC.swf

Đường dẫn | Posted on | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013CHÚC CẤC BLOGGER BẠN BÈ NOILIEU Ở YAHOO!.COM VÀ BLOGGER_BLOGSPOT.COM NĂM 2013 AN KHANG THỊNH VƯỢNG LƯU Ý: NHẤN VÀO HÌNH TAM GIÁC ĐỂ FLASH BẮT ĐẦU THỰC HIỆN VIDEO CHÚC HẠT CÁT NĂM 2013 LƯU … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vi tính,Chúc mừng Bạn bè

ĐƯỜNG VÀO BLOG NOILIEU Ở GOOGLE

ĐƯỜNG VÀO BLOG NOILIEU Ở GOOGLE http://noilieuhaha.blogspot.com/2012/12/chuc-mung-nam-moi-2013.html

Đăng tải tại Vi tính

bird_loses_feathersa.gif

Hình ảnh | Posted on | Bạn nghĩ gì về bài viết này?