Monthly Archives: Tháng Tư 2014

VUA HÙNG, KHI NÀO?

VUA HÙNG, KHI NÀO? (Bài của NoiLieuhaha.blogspot.com chuyển sang) UNESCO đã cấp bằng xác nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” vào dịp giỗ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?