CLIPBOARD, SPIKE – NHỮNG TÚI NHỚ KỲ THÚ CỦA MÁY TÍNH WINDOWS (II)


CLIPBOARD, SPIKE –


NHỮNG
TÚI NHỚ KỲ THÚ CỦA MÁY TÍNH WINDOWS

SỰ
KÌ DIỆU CỦA TÚI NHỚ SPIKE
Lời NoiLieu NL xin trình bày tiếp về túi nhớ Spike. Đây là trang bị đặc trưng của Microsoft Word thuộc nhóm lệnh Auto Text nhưng ngay trong tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật nâng cao của Word, Microsoft cũng không đả động đến. Túi nhớ có kha 

       
       

úi nhớ có khả năng nhớ được nhiều đầu
mục hơn so với Clipboard, khi hết phiên làm việc vẫn giữ lại nội dung chứa
trong đó mà không cần thao tác khẳng định việc lưu giữ như tài liệu word (Word
Document); nhưng nó lại không có khả năng linh hoạt như clipboard muốn dán lúc
nào cũng được; Có thể xem nó như một cái thẻ tín dụng nạp tiền vào bao nhiêu
cũng được nhưng lấy ra phải đến ngân hàng, còn clipboard như một ví tiền lúc
nào tiêu cũng được.

CÁCH THAO TÁC VỚI SPIKE:
 
        Bạn không phải thao tác gì khó nhọc cả:
Muốn lưu một đoạn văn, một hình ảnh vào spike chỉ cần chọn nó rồi nhấn Ctrl +
F3, đoạn văn hay hình ảnh đã chọn sẽ được cắt, lưu vào Spike. Muốn không mất đoạn
văn hoặc hình vẽ trên văn bản khi cắt cho vào Spike, hãy nhấn Ctrl + z để thực
hiệu lệnh Undo. Dù ta undo nhưng đấy là undo động tác cắt, trong khi nội dung
được cắt thì đã lưu trong Word rồi, có tắt máy nó vẫn còn trong đó.
        Để dán những thứ đã lưu vào Spike, chỉ
cần mở spike ra và nhấn lệnh Chèn (Insert). Thứ tự thế này: Sau khi định điểm
chèn nội dung chứa trong spike vào  tài
liệu word:
        Với Word 2003: Chọn menu lệnh Insert
-> Auto Text -> Spike.
        Với Word 2007:
       1) Nhấn thẻ Insert -> Quick Past (thuộc
nhóm lệnh Text).
        2) Nhấn lệnh Building Blocks Organizer
.. để mở ra bảng lựa chọn Building Blocks Organizer .. Bảng này chứa rất nhiều
các nội dung dựng sẵn để người dùng chọn lựa khi thao tác với văn bản.
       3)  Hãy chọn lệnh Spike để xuất hiện bảng thao tác,
nhấn nút lệnh Insert ở cuối bảng Building Blocks Organizer , những thứ lưu
trong spike sẽ được chèn (Insert) vào nơi ta muốn chèn, nội dung vừa chèn chứa
trong spike nếu không muốn dùng nữa thì nhấn nút Delete để xóa sạch spike, nếu
không thích xóa thì nó vẫn còn nguyên trong spike để dùng cho lần chèn (Insert)
khác.
        Để lưu một bảng (Table) có nhiều cột
(dòng) chứa trong tài liệu Word vào spike, cần chọn bảng bằng di chuột từ trên
xuống dưới bảng kèm thêm một dòng dưới bảng. Nếu chỉ chọn bảng bằng nhấn chuột
bốn chiều vào ô nhỏ góc trái trên cùng của bảng thì ta chỉ cắt và lưu được mỗi
ô đầu của bảng thôi, mặc dù ta chọn cả bảng đó.

   
    SỬ DỤNG SPIKE TRONG XỬ LÍ VĂN BẢN

     
 

ới tôi, spike rất tuyệt vời.
Các bạn khi đã nắm vững cách lưu tài liệu vào đấy và cách chèn những thứ đã lưu
trong Spike vào tài liệu sẽ tìm cho mình nhiều ứng dụng thú vị khi xử lí văn bản, nhất là khi cần dùng Macro.

  
Một ví dụ đơn giản: Khi đọc dịch một tài liệu tiếng Anh, gặp những từ
không hiểu thì tra từ điển. Bôi chọn từ cần tra để dán vào từ điển (Lạc Việt chẳng
hạn), nhấn Ctrl+F3 rồi Ctrl+z để lưu từ đó vào spike. Có giải thích từ cần tìm
trong từ điển ta cũng đưa vào Spike. Như thế sau khi đọc xong một bài (quyển)
tiếng  Anh, mở Spike ra ta có một bảng những
từ mới học …

    Còn nhiều ứng dụng khác tuyệt vời cho
từng ứng dụng của  từng người. Mời các bạn
hãy nghiên cứu ứng dụng.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.