GẶP BẠN DIỆU HUYỀN Ở NHÀ NG. QUANG THÙY (HÀ NỘI)

GẶP BẠN DIỆU HUYỀN Ở HÀ NỘI
 
Nhân dịp bạn Tạ Diệu Huyền (k3-E) ra Hà Nội làm giỗ 49 ngày cụ bà Tạ Thúc Bình, hai bạn Huyền và Thùy đã mời một số bạn k3 QLLS tới họp mặt tại nhà Thùy. Vì DH muốn biết cái thằng Nói Liều là thằng nào mà thỉnh thoảng thấy xuất hiện comment bậy bạ ở Blog của đức lang quân (DDArt) nên NL cũng được mời tới họp mặt. Các bạn gặp nhau từ sáng, tán gẫu đến 15 h mới giải tán. 
 
 
Diệu Huyền và Thùy
 
 
Chụp ảnh kỉ niệm (NL chụp)
 
 
Các bạn gái chụp chung.
 
 
Tổng thư kí K3 QLLS Nguyễn Năng Dũng và Đồng bang trưởng 3A QL.
(Gọi là đồng bang trưởng vì bang trưởng 3A QL được trao cho hai vợ chồng MakiThu nên MaKi chỉ là đồng bang trưởng thôi).
 
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.