VIDEO GỬI CỤ TIẾN HOÀN

                     VIDEO GỬI CỤ LÊ TIẾN HOÀN

  NoiLieu                               Thấy cu đang bận làm thơ
                                                    Bỏ xem vô tuyến hay bất ngờ
                                                   Tôi phải thu về dâng lên cụ

                                               Để cụ thưởng thức sáng và trưa

    
   

  Advertisements
  Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.