GẶP MĂT K5 QL.LS (slide)

GẶP MẶT K5 ql (slide của cụ THANH MAI)
 
 
Cám ơn cụ Thanh Mai bày kế, tôi tìm được trong sọt rác rất nhiều bài trước kia bị mất, nay khôi phục lại để xem cho vui. 
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.